Adatkezelés

Adatvédelmi nyilatkozat

A Zár-Pláza Kft.. ezúton tájékoztatja Önt, hogy adatait a Zár-Pláza Kft. munkavállalói, alkalmazottai ismerhetik meg, valamint, hogy a 2011. évi CXII. törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén az adatkezelés ellen tiltakozhat, valamint jogai megsértése esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve kártérítést követelhet.

A Zár-Pláza Kft. számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, valamint információs önrendelkezési joguk biztosítása. Az adatkezelés során a Zár-Pláza Kft. figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, valamint az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok szolgáltatása önkéntes.

A Zár-Pláza Kft. kötelezi magát arra, hogy

  • az Ön adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel,
  • gondoskodik az adatok biztonságáról, harmadik félnek azokat, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább,

Hozzájárulásom megadásával kijelentem, hogy a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit ismerem, illetve a fentiekben foglaltakat tudomásul veszem.